63

Firma Başvuru

31

Firma Sayısı

328

Çalışan Sayısı

31

Proje Sayısı

Bilişim Vadisi

“Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni” kuruyoruz.

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Görüntüle

Hakkımızda

Altyapısı güçlü yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyümenin benimsendiği yeni bir düşünce ve felsefenin Türkiye’deki en önemli temsilcisi olarak yola çıkıyoruz.

Bilişim Vadisi’nin ruhunu oluşturacak olan toplumdaki üretken ve yaratıcı tüm insanlar, özellikle zeki ve başarılı öğrenciler, üretken bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, danışman-mentörler, teknisyenler ve diğer profesyoneller ile birlikte “Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni” kuruyoruz.

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçiyor.

Kuruluş Bilgileri

Ticari işlemlerde ve yazışmalarda kullanılacak bazı bilgiler

Organizasyon

Bilişim Vadisi Genel Organizasyon Şeması

Ekosistem

Ekosistemi tamamlayıcı programlar, yapılar...

Kanunlar

Kanunlar ve şirket yönetimi

TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Mesajı

GELECEK BİLİŞİM VADİSİNDE, GELECEK DİJİTAL TÜRKİYE’DE


Bilişim Vadisi geleceğin Dijital Türkiye’sine yön verecek çok önemli bir projedir. Küreselleşen dünyada her geçen gün büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin aynı zamanda global inovasyon liginde yer alması ve her şeyden önemlisi hak ettiği payı alması için Bilişim Vadisi projesini hayata geçiriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti 2023 vizyonu hedefleri doğrultusunda Dünyada üretilen bilgi ve ileri teknolojilerin önemli merkezlerinden birisinin de Muallimköy Bilişim Vadisi olmasını istiyoruz. Bu büyük Bilişim Vadisi Türkiye’deki diğer teknoparklar ve ar-ge merkezlerinden gerek ölçek gerek dijital altyapısı gerekse tüm Türkiye, Bölgesel ve global aktörleri ve partnerleri kapsamına, radarına ve işbirliği ağına dahil etmesi boyutuyla farklıdır ve farkındalıklıdır.


Bu proje yerel, elitist ya da seçkinci değil Türkiye’nin tüm inovatif dinamiklerini kapsayıcı ve kapısı “Açık İnovasyon” a açık, bu itibarla, ülkenin Anadolu üniversiteleri dahil Çoklu üniversiteler, Türkiye’nin tüm coğrafyasında faaliyette bulunan teknoloji firmaları ve bilişim tabanlı büyümek isteyen tüm sektörler ve özellikle KOBİ’ler yada doğuma hazır start-up ve spinn off firmalar arasındaki ticari etkileşim ile devlet desteği ve devlet kurumları arasındaki işbirliğini ve entegrasyonu bu vadi üzerinde sağlamak suretiyle dijital ekonominin gelişmesine ve bu yeni yaratıcı ekonomik sistem içinde yeni işlerin ve yeni istihdam imkanlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Diğer taraftan, yatırımcı, melek yatırımcı ve risk sermayesi ile araştırmacılar, üretken bilim insanları ve genç girişimciler yani Ülkemizin yaratıcı beyinleri için bilişim vadisi buluşma noktası olacaktır.

Bu proje kapsamında yüzümüzü bilime, teknolojiye ve inovasyona çevirmek suretiyle 2023 hedefine Ar-Ge ve Teknolojiye yatırım yapan cesur işverenlerimiz, bilim insanları, araştırmacılar, mucitler, tüm bu süreçleri maddi ve manevi destekleyen devletimiz ve bürokratları ve nihayet bu bilim vadisinden çıkartacağımız genç girişimciler ve yeni girişimci şirketler ile birlikte koşmayı hedeflemekteyiz.

Medeniyetler beşiği coğrafyamızda ve bu topraklarda yüz yıllardır çok kültürlü birlikte yaşama deneyimimizi hiç kuşkusuz ki Bilişim Vadimize taşıyacağız. Bu itibarla, Bilişim ve Teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran çokuluslu şirketlerin bu vadide yer almalarını istiyoruz. Bilişim Vadisi’nde tüm dünyada yer alan üniversiteler, bilim insanları, araştırma ve inovasyon merkezleri ile iş birliği yapmayı hedefliyor ve bu proje kapsamında uluslar arası işbirliklerini önemsiyoruz.
Küreselleşen dünyamızda inovatif fikirleri üreten tüm bilim insanlarını, araştırmacıları ve girişimcileri kucaklayacak bir vadi kurmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın güçlü Türkiye projeksiyonu, motivasyonu ve liderliği ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ısrarcı ve icracı yapısı ve Bilişim Vadisi yönetim kurulumuzun yapıcı ve hızlı çalışmaları ile bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüşeceği Türkiye’nin Bilişim vadisi içinde; Türkiye ve bölgenin en büyük kuluçka merkezleri, Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezleri, Prototip ve Test Atölyeleri ve laboratuvarları ile donatılmış rekabet öncesi işbirliği platformları yer almaktadır.

Bu büyük Türkiye projesinin en önemli saç ayaklarından birisi olan ve firmalara ve girişimcilere hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Kuluçka Merkezi sunuyoruz. Bu merkezde kendi kuluçka programlarını başlatabilecekleri gibi başka programlara dâhil olup buradaki projelerin ve fikirlerin ticarileşmelerine katkıda bulanacaklar. Proje çağrısına çıkılan alanlarda sponsor firmalarla proje yürütücü gençler bir araya gelebileceklerdir. Söz konusu kuluçka merkezlerinden veya proje pazarı ortamından yeni küçük şirketler yani start-up yada spinn-off firmalar çıkabilecektir. Muallimköy- Bilişim Vadisi bir nevi Türkiye’nin en büyük İnovasyon ve Teknoloji üretim ve transfer AVM’si olacaktır.

Yine bu Vadi içinde bilişim sektöründeki kuruluşların her birinin ayrı ayrı laboratuar, makine, malzeme, teçhizat gibi altyapı ve nitelikli işgücü yatırımı yapmasına gerek kalmadan, kendini her gün yenileyen teknolojik ve insan kaynağı altyapısının sağlanması için rekabet öncesi işbirliği platformları olarak da tanımlayabileceğimiz Prototip Geliştirme ve Test Laboratuvarı’nı kuruyoruz.

Bilişim Vadisi’nde devlet tarafından desteklenen teknopark muafiyetleri, uçtan uca ve entegre mentörlük yapısı, danışmanlık hizmetleri, ucuz altyapı hizmetleri, fuar ve konferans organizasyonları ile nitelikli insan kaynaklarına erişim imkanlarıyla bir inovasyon ve girişimcilik iklimi oluşturulmuştur.
Globalleşen dünyada fiziki olarak Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika’yla bütün dünyayı birleştirecek çok eksenli bir lokasyonda yer alan Türkiye, ihracatta teknolojik ürünlerin payını artırmaya ve ‘Made in Turkey’ ürünlerinin yanı sıra ‘Made from Turkey’ sloganı ile kendi teknolojisine dayalı ürünleri dünya pazarına sunmaya adaydır. Sınırların değil, erişimin öne çıktığı bir dünyada Türkiye Bilişim Vadisi Dünya’nın yeni kutbu olacak ve Türkiye’nin dijital teknoloji tabanlı inovasyon ekonomisine geçmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.

Duyurular

Programlar

Yürütülen Programlarımız

Kuluçka Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirmektir

TTO

iş modeli geliştirme, iş fikrinin pazarlanması,doğru yatırımcı ile buluşturma

Proje Destek

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesi

İnovasyon Merkezi

Türkiye’yi daha rekabetçi bir hale getirmede inovasyonun gücüne inanıyoruz..

FSMH

Fikri Mülki Hakların korunması ve yaygınlaştırılması bilincini oluşturmaktır

Prototip ve Test Merkezi

Prototipleme ve Test Merkezi Genç Tasarımcıların Yetişmesine Katkı Sağlıyor

Başvuru Süreci

Girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde süreçleri tamamlamanır

Firmalarımız

Firmalarımızdan başarı hikayeleri

Detaylı Bilgi

Donanım

Detaylı Bilgi

Yazılım

Detaylı Bilgi

Elektrik Elektronik

Detaylı Bilgi

Fintech

Detaylı Bilgi

Telekomünikasyon

Detaylı Bilgi

Oyun / Animasyon

Detaylı Bilgi

Giyilebilir Teknolojiler VR

Hizmetler

Ofis ve Açık Alan Kiralama seçenekleriyle girişimcilere ev sahipliği yapmaya hazırız.

Mevcut Durum
Ofis ve Açık Alan Kiralama seçenekleriyle girişimcilere ev sahipliği yapmaya hazırız.

Ofis Türleri
Bilişim Vadisi olarak girişimcilerin ihtiyaçlarını öngörerek son teknoloji ile tasarladığımız ofislerde Ar-Ge çalışanlarını bekliyoruz.

Toplantı Odaları
Tüm toplantı odalarımızı iş görüşmeleriniz ve ortak çalışmalarınızın verimini artıracak şekilde son teknoloji konferans ekipleri ile donattık.

Ücretsiz kablosuz internet.

Taze ikramlar.

Hızlı kablolu internet

AV / HD Videokonferans bağlantıları.

Cloud Tabanlı İnteraktif ekranlarla farklı odalarda ortak çalışma imkanı.

Farklı yerleşim planları ile ihtiyaca göre ortam oluşturma.

Vadide Konaklama

Futbol Sahası

Basketbol Sahası

Golf Sahası

Tenis Kortları

Bowling Salonu

Spor Salonu

Yüzme Havuzu

Kuaför

Kuru Temizleme

Lostra Hizmetleri

Kreş

Yeme-İçme

Ulaşım Hizmetleri

Paydaşlarımız

İletişim

Bilişim Vadisi’ne aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres

Muallim Mh. Deniz Cd. No:143 Muallim/Gebze

Email

info@bilisimvadisi.co

Telefon

0262 754 14 14