@banner.MN
Paylaş

MARKA ile İşbirliği Protokolü

Mevcut İşbirliği Resmiyet Kazandı
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi) arasında mevcut durumda devam etmekte olan işbirliği faaliyetlerine resmi çerçeve teşkil etmesi amacıyla 7 Kasım 2014 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı.

Ortak Faaliyetler Gerçekleştirilecek
MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih AKBULUT ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Hüseyin YOLAÇ’ın imzalarıyla hayata geçen protokol kapsamında;
  • Bilişim Vadisi’ne nitelikli yatırımların çekilmesine yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekli tanıtım-bilgilendirmeye yönelik ortak organizasyonların tertip edilmesi,
  • Doğu Marmara Bölgesi’nin Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına yönelik Bilişim Vadisi’nde inovasyon merkezi, Ar-Ge merkezi, test, iş geliştirme ve teknoloji merkezi, laboratuvar, kuluçka merkezi kurulmasına yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Kurumların uzmanlık alanlarında görüş ve veri alışverişinde bulunulması,
  • Bilişim Vadisi’nin kurumsallaşma sürecine yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Kurumların ortak amaçları ekseninde bölgede ortak faaliyetlerde bulunulması,hususlarında irade birliğine varıldı.
×