Faruk Şekerci

Faruk Şekerci 1974 yılında Konya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlamış, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında “Türkiye’de Makro Ekonomik Performans ve Büyümeyi Arttırmak için İstihdam Politikaları” konusunda yapmıştır.

Halen Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. Faruk Şekerci Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir. Faruk Şekerci evli ve üç çocuk babasıdır.