Tasarım Projeleri Kurumlar Vergisi

Aşağıda 4691 sayılı kanuna ek olarak getirilen Tasarım Projeleri Kurumlar Vergisi değişikliğini sunulmaktadır.

Vergi Değişikliği