Prof. Dr. Hasan MANDAL

1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan MANDAL, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini (Şeref Öğrencisi), 1992’de İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden Doktora unvanını almıştır. 1992-1994 yıllarında İngiltere Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Almanya Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 1996 yılında doçent, 2001 yılında ise Profesör unvanını almıştır. Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 140’ın üzerinde eseri ve ayrıca 6 adet uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır. Atıf Sayısı 1200, H-index’i 16’dır. Prof. Dr. Hasan MANDAL, arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birçok farklı ödüle layık görülmüştür. Kendisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (AE) üyesidir.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü görevinde bulunmuş, Ocak 2012 itibaren eş zamanlı Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Kendisinin geçmişte yönetsel görevlerinin arasında, Küresel Mühendislik Dekanları Konsey Başkanlığı, Uluslararası Mühendislik Eğitimi Dernekleri Federasyonu 1. Başkan Yardımcılığı, Avrupa Seramik Derneği Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Türkiye Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği, ATAP ve GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyelikleri, İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, BOREN Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG), Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Yürütme Kurulu Üyelikleri yer almaktadır.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 25.03.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır. 1 Nisan 2015 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, 21 Temmuz 2016’da YÖK Başkan Vekilliğine seçilmiş ve bu görevlerini 12 Ocak 2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Hasan MANDAL, 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren Sabancı Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak göreve başlamıştır.

22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan müşterek kararname ile TÜBİTAK Başkanı olarak atanmıştır. Kendisi halen YÖK Üyesi olarak da görevine devam etmektedir.