Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Türkiye’nin inovasyon ekonomisine geçiş ve 2023 vizyonuna paralel bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü küresel bir Bilişim Vadisi olmak

Misyonumuz

Vizyonumuzda belirttiğimiz hedefler doğrultusunda üniversite – sanayi işbirliğinin tesis edildiği, inovasyon ve teknoloji transferinin yapıldığı, bir fikrin ticarileşebildiği, yüksek kaldıraçlı inovatif fikirlerin ve çözümlerin üretildiği, teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezleri ile girişimcilerin çıktığı ve yenilikçi ürünlerin üretildiği dolayısıyla katma değeri yüksek bilişim sektörünün desteklediği ve aynı zamanda tüm ekonomik iş kollarının teknoloji ve yazılım tabanlı büyüdüğü bir üst olmaktır.